Web 2.0 : Kavramları, Akımları ve Felsefesiyle – 1/3 - Focus on: Technology. Trends. Telecommunication. Computing. Discussions & Blog's :)
 
Picture
Bir önceki yazımızda Web 2.0 ve Enterprise 2.0 kavramlarının tanımını yapmıştık. 3 bölümlük yazımızın ilkinde ise Web 2.0′ı biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Web 2.0′ı oluşturan akımları ve kavramları teker teker ele alacağız ve “Web 2.0 felsefesini” yakından tanıyacağız. Yazılarımız her ne kadar Türkçe olmasına rağmen bazı kavramların popüler İngilizce karşılıklarından da bahsedeceğiz.

“Web toplulukları”nın etkileşimli dünyası olarak adlandırabileceğimiz Web 2.0′ı oluşturan belli başlı kavramları ve akımları şu şekilde listeyebiliriz :

 • Topluluklar ( Communities )
 • Bağlantılar ( Connections )
 • İletişim ve Paylaşım ( Communication & Sharing )
 • İşbirliği ( Collaboration )
 • Her yerden/Her yerde erişim ( Ubiquity )
 • Kendini Serbestçe İfade Edebilme (  Expressing Oneself )
 • Güven ( Trust )
 • Özgünlük ( Authenticity )
Şimdi bu kavramları teker teker ele alabiliriz.

Topluluklar ( Communities )

Web 1.0 dünyası statik ve tek taraflı bir yapı idi. Bu dünya bilginin tek taraflı olarak paylaşımına dayalı idi. Buna örnek olarak klasik web sitelerini gösterebiliriz. Klasik web sitelerinde tek taraflı bir bilgilendirme söz konusudur. Web sitesinin sahibi olan kişi veya kurumun kendisi veya kurumu ile ilgili bilgileri belli bir kurgu ve tasarım içerisinde Internet’te yayınlaması birincil hedeftir.

Web 2.0′da ise bu tek yönlü paylaşım “Topluluklara Dayalı” bir paylaşım modeline dönüşmüş durumdadır. Artık tek yönlü bir iletişim söz konusu olmayıp topluluklar içerisinde yer alan kişiler ve bu kişilerin üye oldukları siteler aracılığıyla kendileri ile ilgili bilgileri yayınlaması ve biribirleri ile haberleşmesi söz konusudur. Bu topluluklar ilk kurulduklarında az sayıda üyeye sahipken kullanıcıların yaptıkları paylaşım ve etkileşim sayesinde  üye sayıları da müthiş bir hızla artmış durumdadır.  Bu toplulukların en popüler örnekleri olarak LinkedInFacebookMyspaceOrkut gibi siteleri sayabiliriz.

Aşağıdaki grafikte belli başlı Web 2.0 topluluklarını görebilirsiniz.

Picture
Bağlantılar ( Connections )

Web 2.0′ı sembolize eden çok önemli diğer bir kavram ise “Bağlantı” kavramı. “Toplululuklar” kavramını anlatırken bu toplulukları oluşturanların kişilerin kendilerinin olduğundan bahsetmiştik. Bu kişilerin topluluklara üye olmalarının mutlaka bir sebebi olmalı öyle değil mi? İşte bu sebepler bizi “Bağlantılar” kavramına getiriyor.

Kişiler Web 2.0 topluluklarına üye oluyorlar çünkü kendi ilgi alanları doğrultusundaki diğer kişilerle etkileşime geçmek istiyorlar.

Bağlantı kavramının ilk örneklerini ilk nesil “Arkadaşlık” sitelerinde görebiliyoruz. Bu sitelerin ilk örneklerinde kişiler gerçek isimlerini gizleyerek kendileri ile ilgili bir profil oluşturuyorlar, hobilerini, ilgi alanlarını, fiziksel özelliklerini ve karşı cinsten beklentilerini tanımlıyor ve bu şekilde özel/iş arkadaşlıkları kurmayı amaçlıyorlardı.  Bu sitelerde gerçek kimlikler gizlendiği için kurulan ilişkiler gizli ve yüzeysel kalıyor ve bağlantılar yeterince artmıyordu. Doğal olarak bağlantıların sınırlı sayıda kalması ile birlikte de kullanıcıların sitelerden aldıkları fayda yeterli olmadığı için bu sitelerin gelişmesi son derece sınırlı olarak kalıyordu.

Yeni nesil Web 2.0 sitelerinde ise artık kişiler gerçek kimlikleriyle yer alıyorlar ve ilgi alanları ve üye oldukları sitelerin hedefleri doğrultusunda iş veya özel hayatları ile bilgileri diğer üyeler ile paylaşıyorlar.Bu sayede site içerisinde bir çok kişi ile geçici veya kalıcı bağlantıya geçiyorlar. Kişiler bu bağlantılar yardımı ile hedeflerine ulaşabildikleri sürece de üye oldukları siteyi kullanmaya ve bağlantılarını genişlemeye çalışıyorlar. Doğal olarak sitenin üye sayısı arttıkça da toplamda üyelerine sağladığı faydalar da artıyor.

“Bağlantılar” ile ilgili en başarılı sitelere örnek olarak iş dünyasına odaklı olarakLinkedIn; özel hayata odaklı olarak ise Facebook‘u gösterebiliriz. Her iki site de odaklandıkları alanda devrimsel özellikleri ile müthiş başarılı oldular ve şu anda alanlarında lider durumdalar. Twitter‘ın da bu alandaki yeni ve farklı bir oyuncu olarak ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Twitter “belli bir alana odaklanmama” stratejisiyle ve şu ana kadarki gelişimiyle başlı başına bir yazı konusu.

Bu yazı dizisinin ikinci yazısında “İletişim / Paylaşım” ve “İşbirliği” kavramlarını inceleyeceğiz.
Leave a Reply.

  Picture
  Picture

  RSS Feed

  Haluk Çavuşoğlu

  • 1970 yılında doğdu…
  • Lise 1′de başlayan bilgisayar ve yazılım hastalığı hala dinmedi, dinmesi de beklenmiyor…
  • ODTÜ’de Makine Mühendisliği okudu
  • Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans yaptı.
  • 1991′den bu yana bilişim sektöründe.  Yani bu sene 19′uncu yılında…
  • Bilişim sektöründe girişimci ve profesyonel yönetici olarak çok çeşitli roller üstlendi..
  • Özel İlgi Alanları : Yazılım Geliştirme, Bilişim, Internet, Teknoloji,  Satış ve Pazarlama ( Özellikle “Çözüm Satışı” ), İkna, Etkili Sunum
  • Hobileri :  Internet, Briç, Yüzme, Fotoğraf, Görsel Tasarım, Bilgisayar Oyunları

  Archives

  May 2010
  April 2010

  Categories

  All